Comet system forum

Discussion forum about Comet system products

Temperature, Humdity,

Pressure Transmitters

and Data Loggers

You are not logged in.

#1 31-05-2007 08:22:39

Tazatel
Member
Registered: 30-05-2007
Posts: 30

měření záporného napětí loggery S5021

vlastníme výrobek firmy Comet - logger S5021 pro záznam napětí 0 - 5 V. Rádi bychom tento přístroj využívali pro dlouhodobý záznam rozdílu potenciálů napětí mezi pracovní elektrodou a referenční elektrodou, narážíme však na zásadní problém, který bychom rádi s Vaší pomocí odstranili. Podstatou problému je to, že měřený rozdíl potenciálů se pohybuje jak v kladných, tak i záporných hodnotách potenciálů. Je-li napětí kladné přístroj dává správné hodnoty. Ve chvíli, kdy potenciál pracovní elektrody měřený proti referenční elektrodě krátkodobě překročí nulu do záporných hodnot, první kanál hlásí chybu (----) a druhý kanál hodnotu 0,000. Pokud je přístroj navržen tak, že nedokáže měřit záporný rozdíl potenciálu, postačovalo by například zobrazování kladných hodnot na prvním kanálu a záporných v absolutní hodnotě na druhém kanálu. Je to reálné? Prosili jsme o radu na telefonní informační lince Vaší firmy, kde nám bylo řečeno, že daný logger není schopen snímat záporný rozdíl potenciálu. Neradi s tímto závěrem smiřujeme a věříme, že cesta vede například přes vzájemné "prohození" referenční elektrody a pracovní elektrody pro druhý kanál tak, aby byly ve skutečnosti záporné hodnoty zobrazovány jako kladné.  To by ovšem vyžadovalo oddělení záporného pólu druhého kanálu od záporného pólu prvního kanálu tak, aby měl každý kanál svou nezávislou referenční elektrodu. Podle návodu se však zdá, že to je neuskutečnitelné. Prosím Vás tedy o informaci, zda existuje cesta, jak uzpůsobit logger pro současný záznam kladných i záporných rozdílů potenciálů za využití obou kanálů. Předem děkuji za odpověď

Offline

 

#2 31-05-2007 08:25:07

TomasT
Administrator
Registered: 29-05-2007
Posts: 64

Re: měření záporného napětí loggery S5021

k Vašemu problému sděluji, že telefonická informace našeho pracovníka byla správná: loggery S5021 jsou primárně určeny k zaznamenávání standardního napěťového signálu z výstupu snímače nějaké měřené veličiny, přičemž tento signál je zpravidla jedné polarity.
Pro Vámi navrhovanou úpravu přístroje (každý kanál měří jinou polaritu napětí) by bylo nutné jeden z kanálů galvanicky oddělit, což není v případě analogového signálu jednoduchá záležitost, zvláště ne u zařízení napájeného z baterie. Jakékoliv podobné úpravy by měly pro nás ekonomickou návratnost až při objednávce mnoha kusů, což pravděpodobně nebude Váš případ...
Napadá mne však řešení v podobě sériového spojení výstupu Vašeho zařízení s pevným zdrojem, např. 2,5V. Logger by pak zaznamenával součet obou napětí a po zadání příslušných přepočtových konstant (viz návod) by ukazoval a zaznamenával dokonce přímo přepočtené hodnoty. Bohužel neuvádíte potřebný meřicí rozsah - standardních 0 až 5V by pak muselo obsáhnout celý Vámi požadovaný rozsah. Pokud by to náhodou nestačilo, rozsah měření přístroje je možné u nás zvýšit např. na 0 až 10V. Neuvádíte ani potřebnou přesnost měření - pokud Vás spíš než přesné hodnoty zajímá jen tendence signálu v závislosti na čase, stačilo by pravděpodobně použít jako zdroj např. 3V lithiovou baterii nebo jen článek 1,5V (pokud záporné napětí nabývá jen malých hodnot). Snad mi rozumíte... Upozorňuji ještě, že napětí baterií je závislé na okolní teplotě: pokud tedy hodláte celek nasadit do venkovního provozu, nebude pravděpodobně možné jako pomocný zdroj použít pouze baterii bez další stabilizace napětí.

Offline

 

Board footer

Powered by PunBB | CZ / SK
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson