Comet system forum

Discussion forum about Comet system products

Temperature, Humdity,

Pressure Transmitters

and Data Loggers

You are not logged in.

#1 21-09-2015 15:14:34

OndrejT
Member
Registered: 21-09-2015
Posts: 1

Neodesílají se data ze snímačů po přesunu SOAP služby na jiný server

Dobrý den,
po přesunu SOAP služby na jiný server se nám neodesílají data (resp. nezaznamenávají se do DB) data ze 3 snímačů (T3510). U dalších šesti se data po změně nastavení SOAP odesílají. Nastavení SOAP je u všech snímačů stejné. Kde může být zádrhel?
Děkuji
OT

Offline

 

#2 22-09-2015 07:41:04

HonzaD
Administrator
Registered: 11-08-2008
Posts: 247

Re: Neodesílají se data ze snímačů po přesunu SOAP služby na jiný server

Dobrý den,

Předpokládám, že využíváte námi dodávaný záznamový systém CDB (Comet Database). Možným problémem při přesunu systému na jiný server by mohlo být, že CDB běží v Trial módu. V něm je omezení na tři připojená zařízení. Ve Vašem případě toto nebude pravděpodobně důvodem problému. Jak uvádíte šest zařízení odesílá informace správně, zatímco u třech komunikace nefunguje.

Pokud veškeré snímače jsou ve stejné podsíti a nastaveny stejně, neměl by zde být důvod aby odesílaní SOAP zpráv nefungovalo. Proto zkontrolujte znovu nastavení SOAP protokolu ve snímačích a ověřte zda nedochází k blokování komunikace na straně síťové infrastruktury. Některé "chytré" switche (např. od firmy Cisco) mohou blokovat některou komunikaci.
Pokud snímače které mají problémy s komunikací jsou umístěny v jiné podsíti, zkontrolujte nastavení brány, masky podsítě v přístroji. Dále zkontrolujte zda brána správně směruje komunikaci v rámci podsítí.

V snímačích Web Sensor jsou integrovány diagnostické informace - stránka /diag. Ty by mohly dát vodítko v čem by mohl být zádrhel. Diagnostika je dostupná před www prohlížeč a stránku /diag (např. 192.168.1.213/diag). Nejdůležitější částí je pro Vás nyní sekce SOAP. Její příklad:

Code:

SOAP
En: 1
St: 11
Last: 200
Cnt (req/ok): 783 133/781 095
ErrCnt (arp/sock/req/dns): 19/2 016/2/0
File soap.conf: ok
File soap: ok

Význam jednotlivých položek:
En - 1=SOAP zapnut/0=SOAP vypnut
St - stav SOAP procesu (kódy pro diagnostiku nyní nejsou podstatné)
Last - HTTP návratový kód poslední SOAP zprávy (200=HTTP OK, 0=aktuálně probíhá odesílaní SOAP zprávy, -1=timepout-server neodpovědět, atd.)
Cnt - čítač SOAP požadavků (req = celkový počet / ok = počet správně doručených požadavků - tzn. požadavků s HTTP kódem 200)
ErrCnt - čítač chyb, kde:
arp - počet chyb ARP, tzn. na nastavené IP adrese neběží žádné zařízení (ověřte zda server běží a nastavená adresa ve snímači je správná)
sock - počet chyb socketů, tzn. nebylo možné otevřít TCP spojení na nastavený server (zkontrolujte adresu a port, případně směrování na bráně a firewally)
req - počet chyb požadavků, tzn. bylo možné otevřít TCP spojení ale server neodpověděl HTTP 200 kódem, na portu může např. běžet jiný typ serveru (zkontrolujte nastavení portu)
dns - chyba překladu DNS adresy SOAP serveruHonza

Offline

 

Board footer

Powered by PunBB | CZ / SK
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson